sbobet ca

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
ธนาคารกsbobet caลางเกาหลีใต้เปิดเผsbobet casbobet casbobet caยในวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 4/2563 ของเกาหลีใต้ขยายตัว 1.1% เมื่อเทียsbobet caบเป็นรายไตรมาส โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่ง หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทั้งนี้ GDP ไตรมาส 4 ของเกาหลีใต้ขยายตัวได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียง 0.7% และเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากหลังจากที่มีการขยายตัว 2.1% ในไตรมาส 3/2563