ufa982

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
นufa982ายอนุชา บูรพชัยศรufa982ี โฆษufa982กประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวufa982่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการเปิดบริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง โดยนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชนจะได้ร่วมโดยสารรถไฟฟ้าสายสีทองที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีกรุงธนบุรีไปยังสถานีคลองสาน เพื่อเป็นการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทอง เที่ยวปฐมฤกษ์ ในวันพุธที่ 16 ธ.ค.นี้