fan88 2020

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
นายfan88 2020อนุชา บูรfan88 2020พชัยศรfan88 2020ี โฆfan88 2020ษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้มีกระบวนการปล่อยข่าวที่ไม่มีข้อเท็จจริง อ้างอิงไม่ได้ ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการโพสต์ข้อความจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องตามช่องทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยเรื่องเหล่านี้จึงมอบหมายให้นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และทีมงานโฆษกฯ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมระดมความคิดเห็น บูรณาการการทำงานร่วมกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า การเผยแพร่ข้อความเท็จ หรือบิดเบือน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และที่ผ่านมามีการดำเนินการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง