ส โบ เบ็ ต ออนไลน์ 24

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
สำนส โบ เบ็ ต ส โบ เบ็ ต ออนไลน์ 24ออนไลน์ 24ัส โบ เบ็ ต ออนไลน์ 24กงส โบ เบ็ ต ออนไลน์ 24านสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมส โบ เบ็ ต ออนไลน์ 24ูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 5 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 450 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 410 ราย เป็นคนไทย 18 ราย และแรงงานต่างด้าว 392 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 40 ราย เป็นคนไทย 19 ราย แรงงานต่างด้าว 21 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 14,691 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย