ufa6556

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
นายบอรufa6556ิส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรufa6556ีอังกฤษ กล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษอาจเกี่ยวufa6556ข้องกับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ufa6556ที่สูงขึ้นในประเทศ“เราได้รับแจ้งในวันนี้ว่า ไวรัสดังกล่าวนอกจากจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้นแล้ว ขณะนี้ยังมีหลักฐานแสดงว่าไวรัสสายพันธุ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น” นายจอห์นสันกลาวอย่างไรก็ดี นายจอห์นสันยืนยันว่าวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันทั้งไวรัสสายพันธุ์เก่าและใหม่