goal168

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
ธรรgoal168มศgoal168าสตร์ ออกแถgoal168ลงการณ์ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดชุมนุม 19 ก.ย.นี้ ข่าวทั่วไป10 ก.ย. 63 15:16 FacebookTwitterLigoal168ne มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยจัดการชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.นี้ โดยระบุว่า ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 ก.ย.63 และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้นเนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 ก.ย.2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.ย. 63) FacebookTwitterLine Tags: กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์, ชุมนุม, ชุมนุมทางการเมือง, ท่าพระจันทร์, ธรรมศาสตร์และการชุมนุม, มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์