fifa casino

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
‘ชวน’ บรรจุญfifa casinoัตติฝ่ายค้านfifa casinoเสนfifa casinofifa casinoอแก้ รธน.มาตรา 256 เข้าระเบียบวาระประชุมสภาแล้ว ข่าวทั่วไป19 ส.ค. 63 14:35 FacebookTwitterLine นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการตรวจสอบญัตติเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า การตรวจสอบมีเนื้อหาผิดเพียงเล็กน้อยและมีการขีดฆ่ารายชื่อ 21 ส.ส.พรรคก้าวไกลที่ถอนชื่อออก ซึ่งจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันการขอชื่ออีกครั้งหนึ่ง แต่มีรายชื่อผู้รับรองครบจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ประธานรัฐสภาจึงบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ซึ่งจะมีการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 28 ส.ค.นี้ แต่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระแรก เพราะยังมีระเบียบวาระพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่รัฐบาลเสนอมา 3 ฉบับ และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศอีก 1 ฉบับ หากไม่ทันเข้าสู่การพิจารณา ทาง ส.ว.ก็ตอบรับและสละให้วันที่ 15 ก.ย.ที่เป็นวันประชุมวุฒิสภาเป็นวันประชุมรัฐสภาแทน โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ส.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: ประชุมรัฐสภา, พรรคก้าวไกล, รัฐธรรมนูญ, สุกิจ อัถโถปกรณ์