สมัคร แอด มิ น บา คา ร่า

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
ปชป.แนะคสมัคร แอด มิ น บา คา ร่ารม.ใช้มาสมัคร แอด มิ น สมัคร แอด มิ น บา คา ร่าบา คา ร่าตรา 165 เสนอเปิดประชุมรัฐสภา หาทางออกปัญหาบ้านเมือง ข่าวทั่วไป18 ต.ค. 63 17:572020-10-20 FacebookTwitterLine นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่า ที่ประชุมมีการหารือ 2 ประเดสมัคร แอด มิ น บา คา ร่า็นสำคัญ คือ การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติให้ความเห็นชอบส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกจังหวัดใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา โดยพรรคมีมติส่งว่าที่ร้อยตรีไทยเจน มากสุวรรณ์ ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส่วนจังหวัดสตูล พรรคมีมติส่งนายเกษชาติ เกศา ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนั้น พรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดมาโดยลำดับ พรรคมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบต่อสถาบัน ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงขอประกาศจุดยืนดังต่อไปนี้พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยพรรคประชาธิปัตย์เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นอุดมการณ์ ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาเมื่อปี 2489 จนถึงปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นไม่มีเปลี่ยนแปลงพรรคเห็นว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน ควรใช้แนวทางสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตามพรรคเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองควรจะได้มีการใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกให้กับประเทศ ภายใต้การรับฟังและการแสวงหาความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โดยมีความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นรูปธรรมว่า สถานการณ์ในขณะนี้รัฐบาลควรจะได้เป็นเจ้าภาพในการเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อให้สามารถดำเนินสิ่งที่รัฐสภาจะได้เป็นที่หาทางออกให้กับประเทศได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง เห็นว่าควรจะใช้เวทีรัฐสภาในการเร่งรัดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเห็นควรให้มีการเร่งดำเนินการเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการในทันทีที่สามารถทำได้ และไม่ควรมีเงื่อนไขใดๆ ที่จะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจว่ามีการยื้อเวลา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำไปสู่การทำประชามติก่อนรับหลักการในวาระที่หนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ได้ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถดำเนินการได้ และจะต้องทำประชามติก็ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาในวาระที่สามไปแล้ว ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เท่านั้นที่จำเป็นจะต้องนำไปสู่การทำประชามติ ประการที่สอง พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าควรจะได้มีการใช้มาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ เป็นการแสวงหาทางออกให้กับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญมาตรา 165 ระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีสามารถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติ เพื่อหาทางออกให้กับประเทศและหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่จำเป็นได้ ประการที่สาม พรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าภายหลังจากการรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย ควรจะได้มีการตั้งคณะทำงานหรือตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมารับฟังความเห็นและแสวงหาทางออกร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่ต้องการให้ความร่วมมือในการแสวงหาทางออกของประเทศร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นจริงได้ นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องของพรรคในคณะรัฐบาลจะได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับคณะรัฐมนตรีแล้ว ในส่วนของสภาก็จะได้มอบหมายให้วิปของพรรค ไปหารือกับวิปของพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้มีความเห็นร่วมกันในการที่จะดำเนินการตามแนวความคิดนี้ต่อไป เพื่อหาทางออกร่วมกันให้กับสถานการณ์ของบ้านเมืองและสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ต.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: การเมือง, จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, พรรคประชาธิปัตย์