ufa888 สล็อต

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
ufa888 สล็ufa888 สล็อตอต.fa888 สล็อตนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ufa888 สล็อตเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า มาตรการแจกเงินให้แก่เกufa888 สล็อตษตรกร 5,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีการเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณารูปแบบว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 28 เม.ย.63“มาตรการแจกเงินเกษตรกร จะต้องนำเข้าหารือในคณะกรรมการกลั่นกรองก่อน เนื่องจากจะใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท คาดว่าโดยเร็ว อาจจะเป็นไปได้ว่าอาทิตย์หน้าเรื่องจะถึง ครม. ส่วนเงื่อนไขสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนั้น ให้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้ก่อน กระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดวงเงินใช้งบประมาณจึงจะรู้ว่าตัวเลขเป็นอย่างไร คลังก็จะมากำหนดงบประมาณว่าต้องใช้เงินจากพ.ร.ก.ควรเป็นเท่าไร” รมว.คลังกล่าว พร้อมระบุว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจะยึดจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลัก เนื่องจากมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาโดยตลอด จึงต้องเริ่มที่จุดนี้ก่อน