happy slotxo

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
น.ส.นhappy slotxoารถนารhappy slotxoี รัฐปัตย์ กรรhappy slotxoมการผู้จัhappy slotxoดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คาดว่า สิ้นปี 2563 จะมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นประมาณ 3 พันล้านบาท ทำให้ทั้งปีนี้จะมีหนี้เสียทั้งสิ้น 2 หมื่นล้านบาท หรือ 20happy slotxo% ของสินเชื่อคงค้างโดยหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากโครงการพักชำระหนี้ที่จะสิ้นสุดลงในดือน ต.ค. นี้ โดยคาดว่าจะมีลูกหนี้ส่วนหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลกับลูกค้าของธนาคารมาตั้งแต่ต้นปี“ในช่วงที่มีโครงการพักหนี้ พบว่า NPL ของธนาคารอยู่ที่ 1.9 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารได้เข้าไปเร่งปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้กลับมาเป็นหนี้ปกติได้ประมาณ 3 พันล้านบาท ส่งผลให้หนี้เสียของธนาคารอยู่ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท แต่คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีหนี้ NPL เพิ่มขึ้นมาอีก โดยธนาคารจะพยายามบริหารให้หนี้เสียอยู่ที่ 1.9-2 หมื่นล้านบาท หรือ 20% ของสินเชื่อคงค้าง” นางสาวนารถนารี กล่าวที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งครอบคลุมลูกค้าประมาณ 70% ของลูกหนี้ทั้งหมด โดยส่วนที่เหลืออีก 20% ไม่สามารถเข้าโครงการได้ เนื่องจากมีสถานะเป็นหนี้เสีย และอีก 10% มีสินเชื่อเกินเกณฑ์เข้าพักชำระหนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งไม่ต้องการเข้าโครงการพักชำระหนี้ เพราะยังมีกำลังที่จะผ่อนชำระหนี้ได้