lsm99 10 บาท

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
คจlsm99 10 บาทร.เห็นชอบโครงการทางด่lsm99 10 บาทวน N2 วงเงินลงทุนราว 1.4 หlsm99 10 บาทมื่นลบ.,เปิดประมูลในปี 64 lsm99 10 บาทข่าวเศรษฐกิจ02 ก.พ. 64 16:56 Faceblsm99 10 บาทookTwitterLine นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2564 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะระยะที่ 1 ดำเนินการ ตอน N2 และ E-W Corridor จากแยกเกษตร-นวมินทร์ เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ระยะทาง 10.5 กม. ซึ่งวงเงินลงทุน ประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาทเนื่องจากมีความพร้อม ซึ่งจะใช้เงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) ก่อสร้าง โดยจะเปิดประมูลได้ภายในปี 2564 ส่วนทดแทนตอน N1 ให้กทพ.พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบและแนวเส้นทางโครงการให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางวิศวกรรม ค่าใช้จ่ายก่อสร้างและการเวนคืน ระยะเวลาดำเนินการ และความยากง่ายในการดำเนินการผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรอบวงเงินลงทุน ให้ชัดเจนเสนอคจร.ก่อน ทั้งนี้ การแบ่งดำเนินการเป็น 2 เฟส โดยประมูลตอน N2 ก่อน โดยใช้เงินTFF เพื่อบริหารจัดการภาระดอกเบี้ย และแก้ปัญหากรณีที่ยังไม่สามารถได้ข้อยุติของตอน N1 ที่มีแนวเส้นทางช่วงผ่านม.เกษตร นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บูรณาการร่วมกันในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยในอนาคตอาจมีการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางการเดินรถรองรับการขยายตัวของเมืองและเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่นตามความจำเป็น ให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางและประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้มีเส้นทางการเดินรถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ภายใต้การจัดการเดินรถเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Single Network) การบริหารจัดการระบบเดียวกัน (Single Management) ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม เห็นว่า ควรมีการกำหนดค่าโดยสารรายวันประมาณ 30 บาท (Single Price) และให้มีการคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางจริง สำหรับราคาที่จ่ายน้อยกว่าอัตราค่าโดยสารรายวัน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ก.พ. 64) FacebookTwitterLine Tags: กทพ., กระทรวงคมนาคม, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ประวิตร วงษ์สุวรรณ, ศักดิ์สยาม ชิดชอบ