เสื้อ fun88

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
จากการชุมนุมครั้งนเสื้อ fun88ี้เสื้อ fun88เสื้อ fun88ถูกแเสื้อ fun88ยกดำเนินคดีออกเป็น 2 คดี ได้แก่ คดีไม่แจ้งการชุมนุม และคดีจากการปราศรัย ซึ่งมีผู้กล่าวหาว่าเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายอาญามาตรา 112 “ดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์”โดยคดีแรกนั้นมีผู้กล่าวหา คือ พ.ต.อ.สุรเดช พจนาวงษ์พานิช ส่วนคดีมาตรา 112 นั้นมีนายสมชาย อิสระ เป็นผู้กล่าวหา